Багш та хувийн сургалтын сайт үүсгэх бол...


edf40wrjww2n_news:newsContent

Манайхаас сургалтын агуулга удирдах “SUR” системийг өөрийнхөө сургалтын хэрэгцээнд зориулж хаяг www.****.sur.mn нээж, сервер ашиглах үйлчилгээ авах багш бидэнд хандаж авна. “Манай онлайн сургалтын аргазүйн” сургалтад хамрагдаж байгаа бол сургагч багшаар дамжиж нээлгэх боломжтой.

 

Цахим сургалтын үндэсний төв