Блогчидын санаачлагыг

edf40wrjww2n_news:newsIntro
Блогчидын санаачлагыг бодит ажил болгох “Зарлиг Хүмүүнлэгийн Хөдөлгөөн” буюу блогийн баннер сурталчилгааны орлогоор хүмүүнлэгийн төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх зорилготой уг хөдөлгөөний ач холбогдолыг олон нийтэд таниулах зорилгоор “Блогчид ЗАРЛИГдСАН” сэдэвт шилдэг вайрал видео агуулга бүтээх уралдааныг зарлаж байна.

Тавигдах шаардлага:
Видео агуулга 3 минут хүртлэх хугацаатай байна
Мэргэжлийн шаардлага тавихгүй. Гар утсаар бичсэн ямар ч эвлүүлэггүй, засваргүй бичлэг байсан ч болно.
 
дэлгэрэнгүй
 
1