ШИНЭ ЗУУНЫ МОНГОЛ БАГШ (Draft)

edf40wrjww2n_news:newsIntro

Тогтвортой хөгжил, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлдэг, хүүхдэд ээлтэй, ёс зүйтэй, түшиг тулгууртай байхыг эрхэмлэн хэрэгжүүлдэг, мэргэжлийн болон нийгэм соёл, технологийн талаар өргөн мэдлэгтэй, судлах шинжлэх, шинийг санаачлах зэрэгт манлайлагч байж шинэчлэлд зохицон өөрчлөгдөж, тасралтгүй хөгжих чадвартай багшийг “Шинэ зууны МОНГОЛ БАГШ” гэнэ.  
Багш нарыг коммент хийж санал, зөвлөгөө өгнө гэдэгт итгэж байна.

Багшийн загвар гаргах хэсгийн ажлын үр дүнгээс

 
дэлгэрэнгүй
 
1